Primjetili ste da Vam se voda neprestano slijeva u školjku iz vodokotlića. Provjerite dali se mehanizam na poklopcu vratio u svoje ležište,te  ako je to uzrok curenju vode stisnite lagano mehanizam rukom i voda će prestati curiti.Ukoliko nije problem u aktivacijskoj tipki, tada je potrebno podići poklopac kotlića i provjeriti da li preljeva voda u odtočni ventil.Ukoliko dotočni ventil ne zatvara vodu ,isti će preljevati vodu u odtočni ventil.U tom slučaju je potrebno skinuti dotočni ventil, te ga očistiti od kamenca sredstvima predviđenim za čiščenje.U slučaju da je problem prisutan i nakon čišćenja, potrebno je kupiti novi dotočni ventil.Isto treba provjeriti i brtvenu gumu na odtočnom ventilu,te je zamjeniti u slučaju bilo kakve deformacije.

© 2007. Vodoterm d.o.o. / Sva prava pridržana. Registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu. OIB 32762480137 / Sjedište: Odvojak Reberec 007, 10 362 Zagreb

Design by giga-green.hr