Naravno da možete.Sama zamjena u većini slučajeva zahtjeva stručnost i iskustvo.Dogovorite sa nama termin kako bi mogli izvršiti zamjenu kade.

© 2007. Vodoterm d.o.o. / Sva prava pridržana. Registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu. OIB 32762480137 / Sjedište: Odvojak Reberec 007, 10 362 Zagreb

Design by giga-green.hr