kanalizacija Kanalizacija

Dobava i ugradnja kanalizacijske mreže, vanjske i unutarnje u sve vrste objekata.

 

 

 

 

Fekalna i oborinska kanalizacija izvodi se od:

  • PVC cijevi
  • PP cijevi
  • PP cijevi niske šumnosti
  • PE cijevi
  • Duktilnih cijevi sustava «SML»

Za sve cijevi proizvode se i fazonski komadi.

PVC i PP cijevi spajaju se međusobno i s fazonima preko spojeva s naglavkom i gumenom brtvom.
PE cijevi spajaju se zavarivanjem.
Cijevi sustava SML spajaju se obujmicama s gumenim prstenom.

Na vrhu fekalnih vertikala predviđa se odušak iznad krova. Na vrhu odušne vertikale predviđa se ugradnja ventilacijske kape. Za sanitarne čvorove koji nemaju direktnu vertikalnu vezu s krovom treba se ugraditi  zbirni sustav oduška, odnosno ugradnja odušnog ventila.

Za odvodnju krova može se osim klasične odvodnje predvidjeti sustav odvodnje oborinske kanalizacije «Pluvia».

Pluvia sistem odvodnje oborinskih voda baziran je na principu podtlaka uzrokovanog gravitacijom i potpuno ispunjenim cjevovodom.

Tvrtka Vodoterm izvodi sljedeće radove :

  • Dobava i ugradnja kanalizacijske mreže, unutarnje i vanjske u sve vrste stambeno-poslovnih objekata.
  • Dobava i ugradnja prepumpnih stanica, separatora, nepovratnih ventila, drobilica, grijanih sifona, tuš kanalica, sistema Pluvia, niskošumne instalacije i drenažnih sistema.
  • Izrada izvedbene dokumentacije uz garancije i ateste
  • Izvodimo radove sa prvom klasom materijala renomiranih proizvođača

 

© 2007. Vodoterm d.o.o. / Sva prava pridržana. Registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu. OIB 32762480137 / Sjedište: Odvojak Reberec 007, 10 362 Zagreb

Design by giga-green.hr