SUSPENZIJA KAMENCA

INDUSTRIJA; POSLOVNI, STAMBENI i UGOSTITELJSKI OBJEKTI

POLAR INDUSTRIJSKA JEDINICA (PI) OD 3/4″- 1″ – 1.1/4″ SA MAGNETSKIM PRED-FILTEROM (PMS)
Polar PI PMS V1 Filteri za industriju
TEHNIČKI PODACI 
JM
M o d e l
PI/PMS 20 C
PI/PMS 25 C
PI/PMS 32 C
Nominalni kapacitet
m3/h
2,8
5,2
8,5
Raspon kapaciteta
m3/h
1,4-5,6
2,6-10,4
4,2-17
Max. radna temperatura
C
180
Radni/test pritisak
bar
25/40
Spojevi
ženski BSP 
1.1/4″
Dužina
mm
324
Širina
mm
167
Težina
kg
10
Min. snaga magneta
gauss
6000
Mreža PMS-a
micron
1500

 

POLAR INDUSTRIJSKA JEDINICA (PI) OD 1.1/2″ – 2″ – 2.1/2″ – 3″ – 4″ – 5″ – 6″ SA MAGNETSKIM PRED-FILTEROM (PMS)
Polar PI PMS40 V1 Filteri za industriju
Nom.kol.
Max.kol
Min.kol.
DN
Težina
Dužina
Model / JM
m3/h
m3/h
m3/h
fi
kg
mm
PI/PMS 40
12
24
6
40
41
580
PI/PMS 50
20
40
10
50
53
680
PI/PMS 65
32
64
16
65
90
760
PI/PMS 80
49
98
25
80
113
880
PI/PMS 100
88
176
44
100
173
980
PI/PMS 125
130
260
65
125
300
1130
PI/PMS 150
200
400
100
150
406
1340

Načelne upute za instalaciju svih modela

  1. Polar uređaj Pi + PMS instalirajte na mjesto koje će biti lako dostupno u svrhu čišćenja i održavanja
  2. Svakako obratite pozornost na smjer protoka vode označen strelicom na svakom Polar uređaju
  3. PI + PMS treba instalirati najmanje 2 metra od prve točke koju želite štititi (u slučaju da se radi o izmjenjivaču, najmanja udaljenost mora biti 3 m)
  4. PI + PMS ne smije se instalirati na mjesta na kojima se spajaju cijevi različitog materijala
  5. Svi dijelovi vodovodne instalacije moraju biti priključeni na uzemljenje
  6. Polar PMS treba se instalirati tako da mu je poklopac okrenut prema dolje zbog lakšeg čišćenja
Polar bypass PIc Filteri za industriju
Polar bypass PI100 Filteri za industriju
PMS+PI (20 – 32) sa zaobilaznicom
PMS+PI (40-100) sa zaobilaznicom

© 2007. Vodoterm d.o.o. / Sva prava pridržana. Registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu. OIB 32762480137 / Sjedište: Odvojak Reberec 007, 10 362 Zagreb

Design by giga-green.hr