Demo Content

aktualno Aktualno

Aktualne akcije na naše proizvode i usluge. Prijavite se na newsletter i primajte aktualne ponude!

vodomjeri Ugradnja vodomjera

UGRADNJA INTERNIH VODOMJERA U

POSTOJEĆIM STARIM ZGRADAMA

Sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13) i Odlukom o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 12.12.2014. godine, ugradnja internih vodomjera u zasebne cjeline postojećih (starih) zgrada izvodi se na sljedeći način.Postupak ugradnje internih vodomjera: Ugradnju internih vodomjera u stare zgrade ne izvodi Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.(dalje u tekstu: Isporučitelj), već licencirana tvrtka Vodoterm d.o.o. ili  jedna od licenciranih tvrtki koje izabiru suvlasnici zasebnih cjelina na tržištu, na način kako je opisano niže u tekstu. Očitanje internih vodomjera se u pravilu izvodi daljinskim putem te ukoliko zgrada nema glavni vodomjer primjeren za daljinsko očitanje, u sklopu postupka ugradnje internih vodomjera, na zahtjev suvlasnika zgrade i o njihovom trošku, Isporučitelj će izvršiti zamjenu glavnog vodomjera vodomjerom primjerenim za daljinsko očitanje. Suvlasnici su dužni sklopiti međuvlasnički ugovor, kojega trebaju odobriti vlasnici s najmanje 51% udjela u vlasništvu zgrade. Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi vezani uz raspodjelu potrošene vode na temelju očitanja internih vodomjera ugrađenih u zasebne cjeline (stan, poslovni prostor), a osobito obzirom na:
  • određivanje pravne osobe (licencirane tvrtke koja će izvršiti ugradnju internih vodomjera u zasebne cjeline i u ovjernom razdoblju vršiti održavanje vodomjera i opreme za očitanje, ukoliko je ista ugrađena,
  • imenovanje ovlaštenika za raspodjelu vode. Ovlaštenik može biti pravna osoba koja je ugradila vodomjere, kao i druga pravna ili fizička osoba (upravitelj zgrade, predstavnik suvlasnika),
  • način raspodjele vode za zasebne jedinice koje neće imati ugrađene vodomjere.
Korisnici s pravnom osobom za ugradbu vodomjera sklapaju ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje, a s ovlaštenikom za očitanje sklapaju ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera. Da bi se raspodjela vode putem ugrađenih internih vodomjera mogla početi provoditi, dovoljno je da interni vodomjer bude ugrađen u samo jedan stan ili poslovni prostor.Ovlaštenik za raspodjelu vode očitava glavni i ugrađene interne vodomjere, provodi raspodjelu vode i Isporučitelju u elektronskom obliku dostavlja podatke za obračun potrošnje svih zasebnih cjelina potrošača vode u zgradi, bez obzira imaju li ugrađene interne vodomjere ili ne. Jedna zgrada može imati samo jednog ovlaštenika za raspodjelu vode i Isporučitelj neće priznavati individualne dojave o potrošnji vode korisnika usluge. Predstavnik suvlasnika ili ovlaštenik za raspodjelu vode dužni su Isporučitelju dostaviti:
  • primjerak međuvlasničkog ugovora, uz popisnu listu iz koje će biti vidljivo da je isti odobren od 51% suvlasnika
  • primjerak ugovor o ugradbi i održavanju vodomjera i pripadajuće opreme za daljinsko očitanje i ugovor o vršenju raspodjele vode na temelju očitanja glavnog i internih vodomjera,
  • tabelu suvlasničkih udjela svih korisnika usluga

Moja kupaonica
bath 0002 layer 8 Moja kupaonica

Renovirajte kupaonicu po sistemu “ključ u ruke”

Nakon što ispunike upitnik, za Vas besplatno izrađujemo 3D nacrt kupaonice, te izlazimo na teren i radimo besplatnu ponudu.

Naši stručnjaci su samo za Vas isprojektirali gotove kupaonice koje možete izabrati po fiksnim cijenama.

akcija Popusti (više…)

© 2007. Vodoterm d.o.o. / Sva prava pridržana. Registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu. OIB 32762480137 / Sjedište: Odvojak Reberec 007, 10 362 Zagreb

Design by giga-green.hr